Θεραπείες

Πότε ένας Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής συστήνει φαρμακευτική αγωγή;

Ο Ψυχίατρος ο οποίος έχει λάβει και εκπαίδευση σε κάποιο τύπο ψυχοθεραπείας, ονομάζεται ψυχοθεραπευτής. Αυτός σε συνεργασία με τον θεραπευόμενο κατά την διάρκεια των πρώτων συνεδριών θα θέσουν το θεραπευτικό τους πλάνο και θα επιλέξουν μαζί, εάν ο ασθενής πρέπει να λάβει ψυχοθεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή.

Ο κύριος στόχος του ψυχιάτρου είναι να επιτύχει το δυνατότερο καλό αποτέλεσμα για τους ασθενείς του, με την μικρότερη ή καθόλου φαρμακευτική δόση, προκειμένου ο θεραπευόμενος να μην εμφανίσει καμία παρενέργεια (π.χ. υπνηλία).

Φαρμακευτικά σκευάσματα συνήθως προτείνονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος για την ζωή του αρρώστου (αυτοκτονικότητα) ή των οικείων του (επιθετικότητα) ή σε περιπτώσεις όπου ο ασθενείς δεν επιθυμεί να λάβει ψυχοθεραπεία. Στη παγκόσμια βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ακόμη και στις πιο βαρείες ψυχικές νόσους ο συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής με ψυχοθεραπεία, έχει τα καλύτερα αποτελέσματα από άποψη βελτίωσης, διάρκειας και αριθμού υποτροπών.

Ενσυναίσθηση ορίζεται η ικανότητα ενός ατόμου να κάνει «συναισθηματική αντιστοίχιση» ή «συναισθηματική ταύτιση» με κάποιο άλλο προκειμένου να τον κάνει να αισθανθεί ότι δεν είναι μόνος και αβοήθητος.

Πολλές φορές κατά τις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες θεραπευόμενοι αναφέρουν: «Σε τι βοηθάει η ψυχοθεραπεία; Τα ίδια που θα έλεγα σε κάποιον φίλο μου, τα λέω και στον θεραπευτή». Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα; Σε τι διαφέρει η κουβέντα με έναν φίλο από μια ψυχοθεραπευτική συνεδρία;

Πλην της εκπαίδευσης και της θεωρητικής κατάρτισης, ο εκάστοτε θεραπευτής έχει την ικανότητα της «ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ», έννοια που τις τελευταίες δεκαετίες έχει μελετηθεί σε διάφορες έρευνες.

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία την Ενσυναίσθηση θα την συναντήσετε ως «Empathy» και ουδεμία σχέση έχει με τον ελληνικό όρο «Εμπάθεια» ή «Συμπάθεια». Ενσυναίσθηση ορίζεται η ικανότητα ενός θεραπευτή να κάνει «συναισθηματική αντιστοίχιση» ή «συναισθηματική ταύτιση» με τον θεραπευόμενο του. Μέσα στην συνεδρία βιώνει τα ίδια συναισθήματα με αυτόν, ο οποίος δεν αισθάνεται πλέον μόνος και αβοήθητος. Μπορεί δηλαδή κάποιος να «μπαίνει» στην θέση του άλλου βιώνοντας τα ίδια συναισθήματα. Μέσω της διαδικασίας αυτής υπάρχει σημαντική εκφόρτιση των δυσάρεστων και φθοροποιών συναισθημάτων (άγχος, θλίψη, θυμός).

H ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των προβλημάτων ψυχικής υγείας μέσω της συνομιλίας με έναν ψυχίατρο ή ψυχολόγο.

Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας , μπορείτε να μάθετε για την κατάστασή σας και τις διαθέσεις σας, τα συναισθήματα, τις σκέψεις και συμπεριφορές. Η ψυχοθεραπεία βοηθά να μάθετε πώς μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο της ζωής σας και να απαντήσετε σε δύσκολες συνθήκες με έναν υγιή τρόπο αντιμετώπισης.

Υπάρχουν πολλές ειδικές μορφές ψυχοθεραπείας , η καθέμια με τη δική της προσέγγιση. Είδη ψυχοθεραπείας που είναι πλέον διαδεδομένα είναι η συμβουλευτική, η υποστηρικτική ψυχοκοινωνική, η ομαδική, η γνωστική συμπεριφορική (CBT), η ψυχαναλυτική, η ψυχοδυναμική, η βραχεία εντατική, η συστημική, η θεραπεία ζεύγους ψυχοθεραπεία κ.α. Το είδος της ψυχοθεραπείας που είναι κατάλληλη για σας, εξαρτάται από την κατάστασή σας και από την εκπαίδευση του εκάστοτε θεραπευτή.

Γη & Άνθρωπος 2022 – Created by Quantrum