Συνεργασίες

Η ΑμΚΕ «Γη και Άνθρωπος» στα πλαίσια της ανάπτυξης δομών ψυχικής υγείας,
συνεργάστηκε με την Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης, σε άτομα,
οικογένειες και ευρύτερα συστήματα (ΕΣΥΘΕΠΑΣ) .Η ΕΣΥΘΕΠΑΣ, είναι Επιστημονικό
σωματείο όπου ιδρύθηκε το 2006 και έχει μή κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πρόεδρος και
Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΕΣΥΘΕΠΑΣ, είναι ο καθηγητής Κος Παρίτσης Νικόλαος. Τ.
Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου έχει προσφέρει επί πολλά
έτη τις γνώσεις και την εμπειρία του στον τομέα της Ψυχικής υγείας. Η ΕΣΥΘΕΠΑΣ,
λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ήδη από το 2006, οικοτροφείο για
άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση, στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Μέσα από την
πολυετή διαδρομή της στο χώρο της Ψυχικής υγείας, η ΕΣΥΘΕΠΑΣ, προσέφερε την
τεχνογνωσία της στη λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας και συνεργάστηκε με την ΑμΚΕ
«Γη και Άνθρωπος» με στόχο την παροχή ποιοτικών και ουσιαστικών υπηρεσιών στους
ωφελούμενους και τις οικογένειες τους.

Γη & Άνθρωπος 2022 – Created by Quantrum