Ανακοινώσεις

Το οικοτροφείο ΜΕΛΙΝΑ, στεγάζει 15 ενοίκους με οργανικά ψυχοσύνδρομα, Alzheimer και συναφείς διαταραχές. Βασικός στόχος της διεπιστημονικής ομάδας είναι η να επιτύχουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. 

Επικοινωνία

gh-anthropos-logo_teliko-white-1

Γη & Άνθρωπος 2022 – Created by Quantrum